ChiaBuddy

Tietosuojaseloste

Tämä on Chia Food Companyn Oy:n (jäljempänä “Chia Food Company”, ”me”) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jonka mukaisesti sitoudumme suojaamaan chiabuddy.fi -verkkosivustomme käyttäjien yksityisyyden.

 

Chia Food Company Oy

Annankatu 4 B 24

00120 Helsinki

hello@chiabuddy.fi

Yhteyshenkilö: 

Salla Lundelin

hello@chiabuddy.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietorekisterit koostuvat asiakkaistamme, toimittajien yhteyshenkilöistä, potentiaalisista asiakkaista sekä nykyisistä työntekijöistä ja työnhakijoista.

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME 

 

Rekisterin tiedot saamme pääsääntöisesti rekisteröidyiltä heidän ottaessaan yhteyttä yritykseemme tai asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuuden alkaessa.

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 1. Vapaaehtoisesti annetut henkilötiedot:

Tallennamme tarvittavat henkilötiedot, jotka on vapaaehtoisesti meille annettu esimerkiksi verkkosivuja käytettäessä, sosiaalisen median kautta, sähköpostin tai puhelimen välityksellä tai muissa tilanteissa missä asiakas luovuttaa tietojaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköposti ja muut yhteystiedot. Asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuuden ylläpitämiseksi keräämme myös mm. seuraavia tietoja: asiakkuusmuoto, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt ja asema yrityksessä, tiedot ostotapahtumista ja maksu- sekä laskutustavoista. Ilman riittäviä tietoja emme voi hoitaa asiakassuhteita ja varmistaa saumatonta toimintaa yhteistyössä.

 

 1. Automaattisesti kerätty henkilötieto ja analytiikka:

Emme käytä henkilötietoja profilointiin, emmekä käytä automaattista tietojenkäsittelyä suoraan asiakkailtamme saamaamme tietoon. Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on tunnistamatonta aina kun se on mahdollista eikä yksilöimätöntä tietoa voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen.

 

 1. Kolmansilta osapuolilta hankittu henkilötieto:

Chia Food Company voi kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoitepalveluita tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 1. Arkaluontoisten tietojen käsittely:

Emme pyydä emmekä tallenna sinusta arkaluontoisia henkilötietoja, kuten tietoja uskonnostasi, poliittisesta kannastasi tai seksuaalisesta suuntautumisestasi.

 

MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI

 

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Tarjotaksemme ja suorittaaksemme palvelujamme

 

 1. Parantaaksemme palveluitamme

 

 1. Täyttääksemme lailliset velvoitukset

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

 

Chia Food Companyn keräämien tietojen ja käsittelyn taustalla ovat seuraavat oikeudelliset perusteet:

 

 • Sopimukseen perustuva, jotta voimme suorittaa sopimusten käyttöehtojen mukaiset velvollisuutemme
 • Oikeutettu etumme laadukkaaseen palveluntuotantoon ja tiedottamiseen sinulle
 • Oikeutettu etumme liiketoimintamme tehokkuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi (mikäli eivät ole ristiriidassa oikeuksiesi kanssa)
 • Meitä koskevien lakien ja velvollisuuksien täyttäminen
 • Suostumus: kun olet luovuttanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyä varten

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA?

 

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille asiakassuhteiden ja markkinoinnin hoitamiseksi, mutta luovutamme vain oleellisia tietoja. Henkilötietojen käsittely hoidetaan tietosuoja-asetusten mukaisesti eikä yhteistyökumppanit voi luovuttaa tietoja eteenpäin. Tietoja voidaan julkaista ja luovuttaa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä tietoja voidaan säilyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja, ja tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli käytämme EU/ETA-alueen ulkopuolista kumppania, varmistamme, että he ovat sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

KUINKA SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?

Noudatamme rekisterin käsittelyssä erityistä huolellisuutta. Digitaalisesti säilytettävään henkilörekisteriin on pääsy vain siihen oikeutetuilla yrityksemme työntekijöillä. Tiedot ovat suojattu teknisesti asiaankuuluvin toimenpitein. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

 

SINUN TIETOSUOJAOIKEUTESI

 

Me sitoudumme kaikessa toiminnassamme käsittelemään huolellisesti vain tarkoituksenomaisia henkilötietoja.

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee sinun lähettää pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Varmistuttuamme henkilöllisyydestäsi toimitamme sinulle tietosi kuukauden kuluessa.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS

Pysyäksemme ajan tasalla mahdollisesti muuttuvasta tietosuojalainsäädännöstä sekä oikeudellisesta, teknisestä ja liiketoiminnallisesta kehityksestä, pidätämme oikeuden muokata tietosuojapäivitystä tarpeen mukaan. Tiedotamme sinulle kohtuullisin keinoin, mikäli tietosuojaselosteemme päivittyy oleellisesti.